Имаш крава, пиеш мляко


indexПетъчно, размишляваме за икономиката на кравите 😉
Традиционен капитализъм: Имате две крави. Продавате едната и купувате бик. Стадото ви се умножава и отбелязвате икономически растеж. Продавате ги и се пенсионирате с дохода.
Американска корпорация:Имате две крави. Продавате едната и насилвате другата да дава мляко за четири крави. Изненадани сте, когато кравата пада мъртва.
Френска корпорация: Имате две крави. Стачкувате, защото искате три крави.
Японска корпорация :Имате две крави. Променяте дизайна им, така че да са с една десета от размера на обикновена крава и да дават двадесет пъти повече мляко. Тогава създавате сполучлив анимационен филм с крави, наречени Каукимон и ги пласирате по целия свят.
Германска корпорация:Имате две крави. Реконструирате ги, така че те живеят по 100 години, ядат веднъж на месец и се доят сами.
Английска корпорация: Имате две крави. И двете са луди.
Италианска корпорация: Имате две крави, но не знаете къде са. Правите кратка почивка, за да обядвате.
Руска корпорация: Имате две крави. Броите ги и научавате, че имате пет крави. Броите ги отново и научавате, че имате 42 крави. Пак ги броите и разбирате, че имате 12 крави. Спирате да броите крави и отваряте друга бутилка водка.
Швейцарска корпорация:Имате 5000 крави, но нито една от тях не е ваша. Взимате други, за да ги държите на склад.
Индуска корпорация :Имате две крави. Обожавате ги.
Китайска корпорация: Имате две крави. Имате 300 човека, които ги доят. Претендирате за пълна заетост, висока волска производителност и арестувате репортерите, които са съобщили числата.
Израелска корпорация: Е, ето ги тези две еврейски крави, нали така? Те отварят млечна фабрика и магазин за сладолед, и тогава продават филмовите права. Изпращат телетата си в Харвард, за да станат доктори. Така че, за какво са им хора?
Българска корпорация :Нямате никакви крави, но твърдите, че сте експерт в гледането им. Наемате консултант, който да ви напише проект, с който кандидатствате да получите две безплатни крави по ФАР и едно теле по САПАРД. След три годишни мъки получавате само двете крави, които веднага давате на консултанта като разплащане за услугите му. Консултантът твърди, че му дължите още две крави и едно теле и ви съди в Брюксел.
Спекулативния капитализъм на Енрон :Имате две крави. Продавате три от тях на публично регистрираната си компания, като използвате документи за кредит, взет от зет ви от банката, тогава извършвате дългов/ипотечен суап с асоциирана генерална оферта, така че си връщате обратно всичките четири крави, с данъчен кредит за пет крави. Млечните права върху шестте крави се трансферират по посредник към фирма на Кайманите, притежавана тайно от главния акционер, който продава правата на всичките седем крави обратно на вашата регистрирана компания. Според годишния доклад компанията притежава осем крави, с опция върху още една. Продайте една крава, за да купите нов президент на САЩ, и ще се окажете с девет крави. При официалното съобщение не се предоставя балансов лист. Публиката купува вашия бик.

Реклами

Самоусъвършенстване?! Така го правят децата


самоусъвършенстванеСамоусъвършенстването или личностното развитие, както също е известно, е нещо към което всички се стремим (съзнателно или не), но докато не изберем съзнателно да превъзмогнем слабостите си и да насърчаваме силните си страни, няма как да постигнем успех! Развитието на личността е упражнение, свързано с постоянството – за да успеем, трябва непрекъснато да се упражняваме – да сме наясно с нашите мисли и действия, да сме в състояние да ги насочваме в положителна насока. Личностното развитие започва със себеопознаване! 150657_353459071419377_1877811498_n
Поради тази причина, можем да научим много от децата – просто трябва да си припомним как те се усъвършенстват, опознавайки себе си и околния свят:
Ако не успееш от първия път, опитвай отново и отново:
Ако сте виждали дете да се опитва да ходи за първи път, знаете какво имам предвид. То може да пада много пъти, но винаги се изправя и се опитва да ходи отново. Скоро, ходенето за него се превръща от съзнателен опит в несъзнателно действие и то го извършва с лекота, без да полага никакви усилия! Това инстинктивно поведение на децата е урок по самоусъвършенстванеда опитваш отново и отново, когато се провалиш първия път. Например, ако се опитвате да промените навик, начин на живот или да смените работното място например, не се отчайвайте от пристъпите и неуспехите, които може би ще претърпите в началото. Просто опитвайте отново и отново.Когато е осъзната необходимостта от промяна, от лично, а дори и организационно развитие, тогава каквито и трудности да се срещат в промяната, която неизбежно настъпва, те са желани и търсени и не се приемат като трудности, дори в повечето случаи не говорим за предизвикателства, а за необходимост от развитие и за самото развитие.
Веднъж опарен, два пъти предпазлив:
Когато дете се опари на горещия котлон или падне от ръба на леглото, то променя поведението си веднага (учене чрез правене, учене чрез преживяване). Избягва да се приближава близо до печката или до ръба на леглото. Научава чрез опит, че някои неща са опасни, могат да го наранят и затова трябва да ги избягва!
Подобно на това, когато се опитваме да се усъвършенстваме е важно да запомним, че трябва да се учим и от негативните преживявания, ако искаме да постигнем успех! Ясно е, че всеки греши, грешките са за това, за да се учим от тях. Не са, за да се страхуваме, че бихме ги допуснали отново. Ученето, чрез опит и преживяно е полезно, защото се учим от опита на цялата група и нашият собствен, а преживяването, то винаги е лично и спрямо нашата перцепция и личен и емоционален опит.
Красотата е отвътре:
Едва ли сте виждали деца да се оплакват за това как изглеждат или да се тревожат, че са прекалено дебели, прекалено слаби или, че нещо не им е наред. Те се оглеждат в огледалото, само за да видят смешната физиономия, която са направили и избират дрехите си на базата на ярките цветове и картинките – не ги интересува, че тениската не си подхожда с панталона. Те гледат отвъд външността на хората и се концентрират върху това, което е вътре в тях! Затова в опита си да се усъвършенствате, не се концентрирайте върху външния си вид, а върху това, как се отнасяте с хората и себе си! Концентрирайте се върху развитието на Вашата вътрешна красота, а не върху подобряването на външния Ви вид! Когато сте истински приятни, мили и загрижени, външният вид няма значение!
Личностното развитие е процес, който трябва да се извършва съзнателно и непрекъснато, за да се получава напредък. Затова разберете какво трябва да подобрите и се стремете да го направите!
Направи го още сега.

К.

Екип ли ?!- никакъв проблем


party-danceМенторската програма започна и отново съм на етап изграждане на екип. Задача номер едно е да се запознаем, да се опознаем – има име, има продукт или услуга, има начален капитал, има идея, но нещо липсва – на пръв поглед никой не споделя проблеми, на пръв поглед нито един екип, няма проблеми с екипната работа – само че такава въобще няма и дори не се търси развитие в тази посока.
Както всички знаем екипът обикновено се определя като група от двама и повече души, които имат обща цел и  са взаимно зависими поради факта, че задачите, които трябва да извършат за постигането на целта изискват те да работят заедно. Щом членовете на екипа осъзнаят, че имат нужда един от друг за осъществяването на общата си цел, всеки трябва да определи относителния си принос в тази връзка. Екипът трябва да разработи план, обхващаш участието на всеки член за постигането на целта (определяне на мисията, определяне на визията, определяне на целите на екипа, изграждане на доверие, провеждане на ефективни срещи, създават се основни правила за управление на динамиката на екипа, вземане на решения, разработва се план на проекта, развива се колективен дух ).
На пръв поглед супер лесна задача, но оказва се, че екипите не се превръщат в успешни само като се събере група от хора, като им се даде мисия и като се нарекат екип. Процесът на превръщането на  групата в екип изисква време, размисъл, комуникация,доверие, работа.
Чували ли сте за модела на Тъкман, който описва етапите на развитие на екипа като формиране, буря, нормиране, изпълнение. Въпреки че тези етапи изглеждат последователни, решаването на проблеми от единия етап не гарантира преминаването към следващия или не предпазва от връщане на екипа в предходен. Често фокусирането върху работата измества вниманието на екипа от отношенията и процеса в екипното развитие.
Много често група от хора е събрана, дадена им е задача, поставена е обща цел и се очаква от тях да постигнат отлични резултати без каквото и да било обучение как да бъдат успешен екип. За да се превърне в екип тази група, обаче е необходимо време – да се развият отношенията в групата, членовете непрекъснато да учат един от друг и да се подобрява общата им работа.
Изследването на ЕКИПНОТО УЧЕНЕ  включва 28 поведения, които най-успешните екипи трябва да упражняват. Поведенията попадат в 4 поведенчески категории: управление на времето, управление на различията, постигане на пълна включеност, постигане на резултат.
1. Управление на времето – членовете на екипа да се опознаят, да преминат от статуса индивиди към статуса членове на екип. Този процес изисква посвещаване на време на процеса на изграждане на екип – членовете на екипа трябва да присъстват умствено и физически на екипните срещи като се фокусират върху това какво ще правят и кой какво ще прави в зависимост от своите силни и слаби страни, желания и други ангажименти.
2. Управление на различията – трябва да даде отговор на въпроса кой какво ще прави при изпълнение на задачата, съответно на мисията на екипа, което неминуемо ще доведе до конфликти. Екип, който игнорира конфликта, никога няма да постигне високо качество на резултатите. Конфликтите могат да са свързани със задачата или с междулиностните различия. Много малко работа се свършва докато членовете на екипа изяснят различията си и установят ролите си в екипа. Дискутирането на различията и приемането им ще позволи на всеки да оцени приноса на другите.
3. Постигане на пълно участие/включеност – приносът на всеки член е свързан с взаимозависимост на членовете на екипа и тяхната ангажираност. Създава се доверие между членовете като се създават процедури, по които да работят заедно. Благодарение на това доверие, екипът работи продуктивно и се развива. Задълбочаването на отношенията и прогресът е очевиден.
4. Постигане на резултати/ефективност разликата между група и екип се състои в това, че екипът е способен да открие и реши собствените си проблеми и да вземе решение. Членовете преживяват -отношенията на личностните и междуличностни процеси. Членовете са способни да се променят в съответствие с приоритети на екипа. Индивидуалните цели и тези на екипа са приравнени.

Винаги, когато хората работят съвместно, за да постигнат дадена цел, те развиват чувства един към друг. Степента, в която членовете на екипа се уважават, имат си доверие, подкрепят се и се чувстват добре един с друг, оказва влияние на начина, по който работят заедно.

Изграждането на екип е процес, който отнема време… е да с учебните ученически компании сме в срок 🙂 Работата е там, че проблемите пред изграждането на екипа някак си се неглижират, както вече написах никой няма проблеми с екипа и, или с работата с него …

Но затова сме ние треньори и консултанти да решаваме и предвиждаме проблемите …

Кики

http://eventteam-bg.com/

bg.linkedin.com/in/kirilkaangelova

https://www.salto-youth.net/tools/toy/kirilka-angelova.3427/