Екип ли ?!- никакъв проблем


party-danceМенторската програма започна и отново съм на етап изграждане на екип. Задача номер едно е да се запознаем, да се опознаем – има име, има продукт или услуга, има начален капитал, има идея, но нещо липсва – на пръв поглед никой не споделя проблеми, на пръв поглед нито един екип, няма проблеми с екипната работа – само че такава въобще няма и дори не се търси развитие в тази посока.
Както всички знаем екипът обикновено се определя като група от двама и повече души, които имат обща цел и  са взаимно зависими поради факта, че задачите, които трябва да извършат за постигането на целта изискват те да работят заедно. Щом членовете на екипа осъзнаят, че имат нужда един от друг за осъществяването на общата си цел, всеки трябва да определи относителния си принос в тази връзка. Екипът трябва да разработи план, обхващаш участието на всеки член за постигането на целта (определяне на мисията, определяне на визията, определяне на целите на екипа, изграждане на доверие, провеждане на ефективни срещи, създават се основни правила за управление на динамиката на екипа, вземане на решения, разработва се план на проекта, развива се колективен дух ).
На пръв поглед супер лесна задача, но оказва се, че екипите не се превръщат в успешни само като се събере група от хора, като им се даде мисия и като се нарекат екип. Процесът на превръщането на  групата в екип изисква време, размисъл, комуникация,доверие, работа.
Чували ли сте за модела на Тъкман, който описва етапите на развитие на екипа като формиране, буря, нормиране, изпълнение. Въпреки че тези етапи изглеждат последователни, решаването на проблеми от единия етап не гарантира преминаването към следващия или не предпазва от връщане на екипа в предходен. Често фокусирането върху работата измества вниманието на екипа от отношенията и процеса в екипното развитие.
Много често група от хора е събрана, дадена им е задача, поставена е обща цел и се очаква от тях да постигнат отлични резултати без каквото и да било обучение как да бъдат успешен екип. За да се превърне в екип тази група, обаче е необходимо време – да се развият отношенията в групата, членовете непрекъснато да учат един от друг и да се подобрява общата им работа.
Изследването на ЕКИПНОТО УЧЕНЕ  включва 28 поведения, които най-успешните екипи трябва да упражняват. Поведенията попадат в 4 поведенчески категории: управление на времето, управление на различията, постигане на пълна включеност, постигане на резултат.
1. Управление на времето – членовете на екипа да се опознаят, да преминат от статуса индивиди към статуса членове на екип. Този процес изисква посвещаване на време на процеса на изграждане на екип – членовете на екипа трябва да присъстват умствено и физически на екипните срещи като се фокусират върху това какво ще правят и кой какво ще прави в зависимост от своите силни и слаби страни, желания и други ангажименти.
2. Управление на различията – трябва да даде отговор на въпроса кой какво ще прави при изпълнение на задачата, съответно на мисията на екипа, което неминуемо ще доведе до конфликти. Екип, който игнорира конфликта, никога няма да постигне високо качество на резултатите. Конфликтите могат да са свързани със задачата или с междулиностните различия. Много малко работа се свършва докато членовете на екипа изяснят различията си и установят ролите си в екипа. Дискутирането на различията и приемането им ще позволи на всеки да оцени приноса на другите.
3. Постигане на пълно участие/включеност – приносът на всеки член е свързан с взаимозависимост на членовете на екипа и тяхната ангажираност. Създава се доверие между членовете като се създават процедури, по които да работят заедно. Благодарение на това доверие, екипът работи продуктивно и се развива. Задълбочаването на отношенията и прогресът е очевиден.
4. Постигане на резултати/ефективност разликата между група и екип се състои в това, че екипът е способен да открие и реши собствените си проблеми и да вземе решение. Членовете преживяват -отношенията на личностните и междуличностни процеси. Членовете са способни да се променят в съответствие с приоритети на екипа. Индивидуалните цели и тези на екипа са приравнени.

Винаги, когато хората работят съвместно, за да постигнат дадена цел, те развиват чувства един към друг. Степента, в която членовете на екипа се уважават, имат си доверие, подкрепят се и се чувстват добре един с друг, оказва влияние на начина, по който работят заедно.

Изграждането на екип е процес, който отнема време… е да с учебните ученически компании сме в срок 🙂 Работата е там, че проблемите пред изграждането на екипа някак си се неглижират, както вече написах никой няма проблеми с екипа и, или с работата с него …

Но затова сме ние треньори и консултанти да решаваме и предвиждаме проблемите …

Кики

http://eventteam-bg.com/

bg.linkedin.com/in/kirilkaangelova

https://www.salto-youth.net/tools/toy/kirilka-angelova.3427/

Реклами

В живота не може и вълкът да е сит и агнето цяло


… или как да превърнеш избора си в ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР!

582430_10151360588188544_856134757_n

Всеки път, когато трябва да вземете решение помнете, че всяка възможност има предимства и недостатъци. Изборът на възможност означава да  приемете силните и слабите и страни и да се откажете от предимствата на и недостатъците на другите. За целта може да разчитате на някоя от следните стратегии:

Следвайте правилото за един ден: Когато трябва да вземете решение, максималното време, което можете да отделите за него трябва да бъде не повече от 24 часа, защото ако трае повече от 24 часа, от това страда производителността ви.
Използвайте метафори: Поставяйки проблемите си в метафоричен контекст, можете да намерите нови гледни точки и да видите нови възможности  в тях.

Не забравяйте, кои са приоритети ви: Само тогава ще сте напълно убедени в правотата на взетите от вас решения и чрез тях ще можете да осъществите целите си. Процесът на вземане на решение ще бъде по-лесен, когато имате ясна основна идея за това, какви са целите ви.

Изберете си възможност и се придържайте неотлъчно към нея: Вложете 100%  усилия в постигане на резултатите, към които се стремите. Както се казва, сграбчете избраната възможност и я превърнете в правилния избор.

Не си давайте втори шанс за преосмисляне: Ако мислите върху опциите, които не сте избрали , тогава не влагате целия си потенциал, за да мислите върху избора, който сте направили. Правете всичко, което е по силите ви, за да превърнете взетото решение в правилното решение.

Проблемът за повечето хора е, че те продължават да претеглят възможностите и да избират алтернативи, докато стане твърде късно. Също така, голям е броят и на хората, които отлагат вземането на решения, защото се страхуват да не направят погрешния избор. В крайна сметка трябва да осъзнаем, че успехът на всяко решение не зависи от избора на „правилната опция“, той зависи от способността ни да превърнем своя избор, в правилния избор. В живота не може и вълкът да е сит и агнето цяло …

А ти, лесно ли вземаш решения?

вземане на решение

 

Поздрави,

Кирилка

Обучавайте се с нас


K&D

1. Как да намаля времето за дейности, които не влизат в приоритетите ми?
Първата стъпка е да имате ясно очертани приоритети, с които да запознаете колегите и началниците си.
Можете да делегирате част от дейностите , които не са ваш приоритет на друг служител/ колега .Ако имате стажант /или доброволец /в отдела или организацията и сте преценили, че може да се справи възложете на него задачата.
2. Как да убедя колегите / или служителите си/ , че делегирането на дейност не е прехвърляне на моята работа върху тях?
Ако сте началник и делегирате задача на служител:
– ясно описвате задачата и причината , поради която я възлагате
– подчертавате качествата на служителя, заради които му възлагате задачата
– Постигате съгласие относно срокове и качество на изпълнение
– Определяте степента на отговорност , която служителят носи за изпълнението на здачата и към кого да се обръща в случай на проблем
По-трудният…

View original post 514 more words