Подходящата подготовка предпазва от побесняване поради позорно представяне


1620501_407905029354561_1017850886_nПодходящата подготовка предпазва от побесняване поради позорно представяне.

…или защо определянето на целите дава посоката на екипа, а с постигането им се получава и индикатор за напредъка му.

Менторската програма е в разгара си и тъй като сме на етап целеполагане и планиране, предлагам малко работещи и полезни идеи, които са насочени по-скоро към ново сформирани екипи.

Защо е полезно да се определят целите на екипа  още в самото сформиране на екипа ( особено в случая на учебните ученически компании):

 • съсредоточават работата върху измерими резултати;
 • провеждат мисията на екипа в конкретни задачи;
 • прилагат конкретни задачи към мисията или устава на екипа;
 • улесняват оценяването на постигнатото и на ефективността;
 • улесняват определянето на приоритетите в случай на конфликт на исканията;
 • определят стандарти и очаквания за работата.
Целите се различават от мисията на екипа в това, че са по-конкретни, често и по измерими, а също така имат и срок. Те могат да се отнасят до определена програма, до планиране на стъпките и до постигането им. Екипът като цяло може да има цели, както и членовете да си имат собствени такива.
Разбира се определянето на целите, не е толкова лесно, но не е невъзможно, ето и няколко стъпки за по-лесно целеполагане:
1. Прегледайте съществуващите задачи и цели, като например целите на екипа, целите на отделите, минимални постижения. Определете и подберете областите, за които екипът иска да постави цели. Ако екипът съществува от известно време, определете кои съществуващи цели екипът иска да изясни, шреработи и подобри.
2. Обсъдете идеите си за цели. Дали са реалистични?Постижими?Дали екипът има ресурсите и възможността да ги осъществи? Какви са разумните показатели или критерии за успех? Например, една възможна цел за екип, разработващ нова услуга свързана с еко разнос на продукти, може да бъде: “ Да се изготви план  за връзките и брошура, за да могат настоящите и  потенциалните ни клиенти да получат информация за услугите и продуктите ни до 01.03. 2014г. „.
4. Определете приоритета на всяка цел в зависимост от критериите за успех и другите съображения, изложени в т. 3.
5. Договорете конкретни дати, когато целите трябва да бъдат реализирани, а постигнатото – оценено.
Най-общо казано целите отговарят на основния въпрос „Къде отиваме?“. Много често групите имат генерална цел – в случая финал на Национално състезание, а от нея произтичат конкретни цели и съответните задачи, последвани от стратегии и етапи за постигането на всяка цел. Като генералните, така и конкретните цели имат своето значение и трябва да се разбират и поддържат от всички членове на екипа.
Когато екипът се сблъска с проблем, първото нещо, което трябва да се провери, са целите. Лошите резултати може да се дължат на безразличие или неяснота по отношение на целите на екипа.
… не забравяйте, че след като екипът е определил целите, трябва бързо да се ориентира към осъществяването им. В повечето случаи е най-добре работата и отговорностите да се разпределят – кой какво ще прави и кога 🙂
1620800_399414673536930_1056240179_n
..
Реклами

МАТРИЦАТА УМЕНИЕ/ВОЛЯ


Твърде често натоварваме някого с определена задача и резултатът не винаги е добър. Защо е така?Една от най-вероятните причини е, че сме възложили задачата на някого, който няма желание – или е неспособен- да се справи с работата и заради това остава донякъде  „с вързани ръце“ или просто не се ангажира достатъчно.
В обратния случай, бихме могли да възложим задача на човек, който с желание ще запретне ръкави или пък на друга личност, напълно способна да се справи с малко помощ от наша страна – при този случай няма опасност да демотивираме колегите си.
Следователно независимо дали обучаваме, или ръководим и в двата случая е от изключително значение да използваме стил на взаимодействие с обучаваните, респективно с колегите, който съвпада с тяхната готовност да изпълнят определена задача.
За да си помогнете в това отношение, можете да използвате матрицата УМЕНИЕ/ВОЛЯ:

 • Първо използвайте и определете нивото на умение на обучавания и волята му да изпълни задачата – определете дали умението и волята на обучавания са високи или ниски, за определената задача, която трябва да бъде изпълнена: УМЕНИЕТО – зависи от опита, тренинга, разбирането, приемането на задачата; ВОЛЯТА – зависи от желанието а се постигне нещо и от подтикването с определени стимули, сигурност и увереност;
 • Използвайте матрицата, за да определите подходящия стил на взаимодействие – т.е. бихте могли да използвате делегиране, ако този на който ще възложите задачата е с високо умение, както и със силна воля. Ключов момент е да се определи подходящият стил – т.е. използвайте УПЪТВАЩ, ако изпълнителя на задачата има силна воля, но слабо умение за дадената задача.
 • Накрая, стигнете до съгласие кой стил бихте желали да използвате и по какви причини.

МАТРИЦА УМЕНИЕ ВОЛЯ

Ще се опитам да обясня матрицата УМЕНИЕ/ВОЛЯ, малко по-детайлно:

АКО – РЪКОВОДЕНЕ ( И УМЕНИЕТО И ВОЛЯТА СА ЕДНАКВО СЛАБИ), ТОГАВА:

 • Първо изградете волята:
  – проведете ясен инструктаж;
  – определете мотивацията;
  – очертайте представа за бъдещото изпълнение, нагласите и целите;
 • После изградете умението:
  – подредете задачите и целите;
  – обучавайте и тренирайте;
 • Поддържайте волята:
  – осигурявайте чести обратни връзки;
  –  давайте положителна оценка и подхранвайте волята;
 • Наблюдавайте отблизо с контрол и ясни правила/срокове;

АКО УМЕНИЕТО Е НИСКО, НО ВОЛЯТА Е СИЛНА, ТОГАВА:

 • Посветете отначало времето си на:
  – обучение;
  – отговаряне на въпроси/обяснение и разяснение на задачата – целеполагане;
 • Създайте обстановка, в която няма рискови ситуации, за да позволите ранно и своевременно изучаване на „грешките“;
 •  Контролирайте, но не много строго.

АКО УМЕНИЕТО Е ВИСОКО, НО ВОЛЯТА Е СЛАБА, ТОГАВА:

 • Открийте причината за слабата воля – лични фактори и т.н;
 •  Мотивирайте;
 • Наблюдавайте, давайте преценки – препоръки, не оценки.

АКО НИВОТО НА УМЕНИЕ И ВОЛЯ СА ВИСОКИ – ДЕЛЕГИРАЙТЕ, КАТО:

 •  Осигурявате свобода на действие:
  – Определяйте целите, а не методите;
  – Оценявайте високо, не проявявайте незаинтересованост;
 • Окуражавайте изпълнителя на задачата да поема отговорност:
  – Включете го във вземането на решения;
  – Използвайте често въпроса: „Кажи ми какво мислиш?“
 • Поемайте определени рискове:
  – Давайте по-сложни задачи;

В известна степен идеята за матрицата УМЕНИЕ/ВОЛЯ е проста, но е необходима практика, за да се приложи ефикасно. Общата концепция е, че вие скроявате стила си за обучение и управление според умението и волята на личностите, с които работите, като имате предвид и задачите, които те се опитват или трябва да изпълнят.

 

„Във всяка битка този, който е готов да умре, ще спечели…”


„Не знам какво да ви кажа. Остават 3 минути до най-голямата битка в професионалната ни кариера. Днес е решителният ден. Или ще станем отново отбор, или ще ни смачкат. Ще ни смачкат сантиметър по сантиметър, мач по мач.

В момента сме в Ада, господа. Повярвайте ми. И можем да си останем там и да се оставим да ни бият или можем с бой да си пробием път към слънцето. Можем да се измъкнем от Ада сантиметър по сантиметър.

Аз не мога да го свърша вместо вас. Вече съм прекалено стар.

Когато се огледам и видя младите ви лица, си мисля, че направих всички възможни грешни избори в живота. Не знам дали ще ми повярвате, но пропилях всичките си пари. Прогоних всички, които някога са ме обичали. Напоследък дори не понасям лицето, което ме гледа от огледалото. Когато човек остарее, той губи някои неща. Това е част от живота.

Но ние разбираме това, чак когато започнем да ги губим. Накрая разбираш, че животът е игра на сантиметрите. Също като футболът. Защото и в двете игри – и в живота, и във футбола, имаш ужасно малка възможност да грешиш. Една стъпка в грешната посока и всичко отива на вятъра. Една секунда закъснение и изпускаш момента.

Сантиметрите, които ни трябват, са навсякъде около нас. Те са във всяка малка възможност, във всяка минута и секунда. Целта на нашия отбор е да се бори за сантиметъра. Трябва да разкъсаме себе си и всички около нас в името на този сантиметър. Ние се борим за него със зъби и нокти, защото знаем, че когато съберем всички спечелени сантиметри, те ще определят границата между победата и поражението! Между живота и смъртта!

Във всяка битка този, който е готов да умре, ще спечели сантиметъра. И ако аз продължавам да живея, това е защото не съм се отказал да се боря до смърт за сантиметъра. Защото това е животът! Сантиметрите, наредени пред теб! Не мога да ви накарам да победите!

Погледнете човека до вас! Погледнете го в очите! Ще видите очите на човек, който ще се бори заедно с вас! Ще видите очите на човек, който ще се пожертва за отбора, защото знае, че когато се наложи, ще направите същото и за него!

Това означава отбор, господа! Сега от нас зависи дали отново ще станем отбор или всеки от нас ще умре сам. Това е футболът, момчета. Това е всичко. И така … какво ще направите?”

*Ал Пачино играе ролята на треньор по американски футбол във филма на Оливър Стоун „Всяка една неделя” (Any Given Sunday). Публикуваме речта от филма, с която Ал Пачино мотивира своите футболисти да дадат най-доброто от себе си в най-важния за отбора мач.