ПРЕУСПЯВАЩ, ДОВОЛЕН И ЩАСТЛИВ?


K&D

487212_501165023236096_1423597258_n

Ако искате да сте преуспяващи, доволни и щастливи трябва да придобиете или да подобрите следните качества:
комуникативност(не само когато искате да получите нещо от даден човек)
самоувереност (да не се боите да поискате онова, което желаете)
– признателност към хората, които са ви помогнали да постигнете онова, което желаете
настойчивост (никога не се отказвайте, просто опитвайте други пътища или друга стратегия, за да постигнете своите цели)
да бъдете отлични слушатели (да не прекъсвате събеседника, да поддържате ума си непредубеден и безпристрастен, да чувате както положителното, така и отрицателното)
бързо възстановяване, ако претърпите неуспех или изпаднете в депресия – да не „влачите“ яда си или тъжната си физиономия като “опашка” през целия ден
да сте дружелюбни и достъпни, да поздравявате и разговаряте с хората, с които работите, да не се скъпите на похвали, когато има какво и кого да похвалите
Ако…

View original post 293 more words

Реклами

Майкъл А. Ледийн – Макиавели за модерното лидерство


1239003_10151699053963439_1905914027_nБойците от „Делта Форс“ – елитната американска част със специално предназначение, вероятно са най-близо до представите ни за супермени. На брой едва неколкостотин души, те се подбират измежду най-добрите войници на американската армия, но само след като издържат жестоките физически и психологическите тестове, на които са подложени. Всекидневно вършат тежки преходи с пълно снаряжение и раници на гърба – всеки сам за себе си, въоръжен единствено с карта и компас. Принудени са да търсят пътя през гъсти гори, пълноводни реки и буйни потоци, пренебрегвайки удобните съвременни комуникации. Като разстоянието трябва да бъде измината по най-краткия път, за точно определено време. Никой не им казва колко бързо трябва да достигнат крайната цел и това допълнително усилва стреса. Храната им дава хаотично – един ден в изобилие, на следващия – в мизерни количества. Онези, които не са съобразили да заделят нещичко от изобилието, няма да издържат следващия гладен ден, който обикновено продължава 18 часа и повече. От тях се изисква да бъдат готови за тръгване в точен утринен час, но без да ги будят насила и без да ги вдигат под тревога. Онези, които не се явят на време, просто отпадат. Всички се намират под наблюдение, но ПOЧТИ никога не виждат хората, които вършат това, нито пък получават информация за оценката си. Физическият тест е изключително труден, но най-трудно преодолим е психическият, особено в комбинация с пълната изолация. Той именно пречупва множеството кандидати, издържат го действително най-добрите. И бройката на оцелелите намалява с всеки изминал ден. До финалната фаза достигат не повече от 25 % от кандидатите.
В края на селекцията – някъде след двайсетина дни – телесните мазнини на кандидатите са сведени до нула, а психическото им състояние е доведено до ръба на нервния срив. Тогава получават заповед за последния поход, който обикновено е някъде около 60 километра, а раницата на гърба им тежи минимум 25 килограма. Разбира се, никой не им казва времето, за което трябва да бъде измината въпросното разстояние, но то никога не е по-дълго от един ден. Някъде по трасето кандидатите започват да черпят енергия директно от мускулите си, тъй като телесните мазнини отдавна са изчерпани.
Физически изтощени и лишени от сън през последните две денонощия, шепата оцелели получават разрешение да вземат душ, а малцината, които кандидатстват за офицерско звание, получават тънка книжка за четене плюс специфичен писмен тест.
От тях се иска да направят връзка между основната тема в книжката и това, което лично са преживяли по време на селекцията, както и с трудностите при евентуалните бъдещи мисии (в случай, че бъдат избрани за офицери от „Делта Форс“). Разполагат с осемнадесет часа, за да убедят своите съдници, че са усвоили мъдростта от това, което им е било заповядано да прочетат, и че въпреки пълното изтощение ще могат да изпълнят всяка поставена задача, колкото тежка и неприятна да е тя.
Коя е книжката ли? „Принцът“ (The Prince)*, написана в началото на XVI век от Николо Макиавели. Книгата е издадена на български език и под заглавие „Князът“ – Б. ред.

Да си припомним методът GROW


Методът GROW (Goal, Reality, Opinions, Will /Warp-up , или Цел, Реалност, Възможности, Ще/ Теглене на чертата) е едно от най-употребяваните средства за обучение, широко използван от майсторите в тази сфера.
Рамката предвижда проста четиристепенна структура на цикъла на обучение. При първата стъпка (ЦЕЛ), обучаващият и обучаваният се съгласяват с определени въпроси и цели на обсъждането. По време на втората стъпка (РЕАЛНОСТ), както обучаващият, така и обучаваният използват самооценки и други специфични примери, за да обрисуват проблема. Тогава те се насочват към третата стъпка (ВЪЗМОЖНОСТИ), при която се извършва изборът. И накрая ( ЩЕ, или както аз го наричам теглене на чертата) – двете страни извършва заключително действие, определят срок за постигане на целите си и решават как да преодолеят възможните препятствия и как да постигнат набелязаните цели.

GROW_Model

Ето  и няколко идеи за използване на този модел:

  • Използвайте повече „питам“, отколкото  „казвам“; извличайте полезни идеи от вашия събеседник, не се опитвайте само да докачвате колко сте умен и можещ 🙂 – съгласувайте въпросите за обсъждане;
  • Мислете съзидателно – не само систематично, особено в сектор Възможности и Теглена на чертата;
  • Давайте примери и търсете разбиране, като предлагате определени примери – както от професионалния, така и от личния ви опит;
  • Ако предвиждате и следващ цикъл, очевидно може да удължите всяка от четирите стъпки, ако това е необходимо;
  • Съгласувайте определена цел на цикъла, определете дълготрайна цел, ако това е подходящо;
  • Насърчавайте самооценката, предлагайте определени примери за обратна връзка; разкривайте неубедителните твърдения;
  • Пристъпете към действие, определете възможните трудности, правете определени стъпки напред и определете срока за изпълнение ;
  • Използвайте целия диапазон от възможности.