Екип ли ?!- никакъв проблем


party-danceМенторската програма започна и отново съм на етап изграждане на екип. Задача номер едно е да се запознаем, да се опознаем – има име, има продукт или услуга, има начален капитал, има идея, но нещо липсва – на пръв поглед никой не споделя проблеми, на пръв поглед нито един екип, няма проблеми с екипната работа – само че такава въобще няма и дори не се търси развитие в тази посока.
Както всички знаем екипът обикновено се определя като група от двама и повече души, които имат обща цел и  са взаимно зависими поради факта, че задачите, които трябва да извършат за постигането на целта изискват те да работят заедно. Щом членовете на екипа осъзнаят, че имат нужда един от друг за осъществяването на общата си цел, всеки трябва да определи относителния си принос в тази връзка. Екипът трябва да разработи план, обхващаш участието на всеки член за постигането на целта (определяне на мисията, определяне на визията, определяне на целите на екипа, изграждане на доверие, провеждане на ефективни срещи, създават се основни правила за управление на динамиката на екипа, вземане на решения, разработва се план на проекта, развива се колективен дух ).
На пръв поглед супер лесна задача, но оказва се, че екипите не се превръщат в успешни само като се събере група от хора, като им се даде мисия и като се нарекат екип. Процесът на превръщането на  групата в екип изисква време, размисъл, комуникация,доверие, работа.
Чували ли сте за модела на Тъкман, който описва етапите на развитие на екипа като формиране, буря, нормиране, изпълнение. Въпреки че тези етапи изглеждат последователни, решаването на проблеми от единия етап не гарантира преминаването към следващия или не предпазва от връщане на екипа в предходен. Често фокусирането върху работата измества вниманието на екипа от отношенията и процеса в екипното развитие.
Много често група от хора е събрана, дадена им е задача, поставена е обща цел и се очаква от тях да постигнат отлични резултати без каквото и да било обучение как да бъдат успешен екип. За да се превърне в екип тази група, обаче е необходимо време – да се развият отношенията в групата, членовете непрекъснато да учат един от друг и да се подобрява общата им работа.
Изследването на ЕКИПНОТО УЧЕНЕ  включва 28 поведения, които най-успешните екипи трябва да упражняват. Поведенията попадат в 4 поведенчески категории: управление на времето, управление на различията, постигане на пълна включеност, постигане на резултат.
1. Управление на времето – членовете на екипа да се опознаят, да преминат от статуса индивиди към статуса членове на екип. Този процес изисква посвещаване на време на процеса на изграждане на екип – членовете на екипа трябва да присъстват умствено и физически на екипните срещи като се фокусират върху това какво ще правят и кой какво ще прави в зависимост от своите силни и слаби страни, желания и други ангажименти.
2. Управление на различията – трябва да даде отговор на въпроса кой какво ще прави при изпълнение на задачата, съответно на мисията на екипа, което неминуемо ще доведе до конфликти. Екип, който игнорира конфликта, никога няма да постигне високо качество на резултатите. Конфликтите могат да са свързани със задачата или с междулиностните различия. Много малко работа се свършва докато членовете на екипа изяснят различията си и установят ролите си в екипа. Дискутирането на различията и приемането им ще позволи на всеки да оцени приноса на другите.
3. Постигане на пълно участие/включеност – приносът на всеки член е свързан с взаимозависимост на членовете на екипа и тяхната ангажираност. Създава се доверие между членовете като се създават процедури, по които да работят заедно. Благодарение на това доверие, екипът работи продуктивно и се развива. Задълбочаването на отношенията и прогресът е очевиден.
4. Постигане на резултати/ефективност разликата между група и екип се състои в това, че екипът е способен да открие и реши собствените си проблеми и да вземе решение. Членовете преживяват -отношенията на личностните и междуличностни процеси. Членовете са способни да се променят в съответствие с приоритети на екипа. Индивидуалните цели и тези на екипа са приравнени.

Винаги, когато хората работят съвместно, за да постигнат дадена цел, те развиват чувства един към друг. Степента, в която членовете на екипа се уважават, имат си доверие, подкрепят се и се чувстват добре един с друг, оказва влияние на начина, по който работят заедно.

Изграждането на екип е процес, който отнема време… е да с учебните ученически компании сме в срок 🙂 Работата е там, че проблемите пред изграждането на екипа някак си се неглижират, както вече написах никой няма проблеми с екипа и, или с работата с него …

Но затова сме ние треньори и консултанти да решаваме и предвиждаме проблемите …

Кики

http://eventteam-bg.com/

bg.linkedin.com/in/kirilkaangelova

https://www.salto-youth.net/tools/toy/kirilka-angelova.3427/

Е, как се справяме?


Определено изпитвате по-голямо доверие един към друг, отколкото преди?
Сблъсъци – човек ако не изпитва леко неудобство, тогава сблъсъкът не е истински. Въпросът е да продължите да го правите.
А с ангажираността – по-сплотени сме около дадени цели и задачи.
А отговорността – сложно е съмнявам се, че ще се изправим един срещу друг, когато някой не си свърши работата или започне да действа против благото на екипа.
Добре, помислих си че съм си свършила работата, но трябваше да ги приземя :):
Напредвате в правилната посока, но това не е края, напротив през следващите месеци ще се чудите дали сте постигнали някакъв резултат и напредък. Ще минат доста седмици на поведенчески промени, преди да се видят и почувстват осезаемо резултатите. Все пак, въпрос на дисциплина и постоянство е да продължете да вършите онова, с което сте се заели.
Облекчението, че сте подготвени за лошото време, което всеки изпитва, когато се мъчи да се избави от слабостите си. Понякога ще работите заедно в дух на сътрудничество, а друг път едва ли не ще се хавщате за гушите- важното е обаче, че се заехте сериозно с проблемите и по всеки от тях имате решение.
Две неща, които се забелязват по време на почивките,уверявайки я че е права.
Първо, групата оставаше заедно, хората не тръгваха да се уединяват както в началото. И второ, бяха по-шумни от всякога и един от преобладаващите шумове бе смехът.
Към края на обучението, макар и очевидно изтощени, всички очакваха да се срещнат отново, обратно на работните си места…
обучения с EVENTTEAM

Обучавайте се с нас.

Поздрави,

Кирилка

Не ме интересува какво и как се случва щом


тим билдинг, тийм билдинг

тийм билдинг, изграждане на екип

Хубаво е човек от време на време да си припомня за това какво иска да постигне.
Дали това ще бъде прокарването на нова идея, оптимизиране на съществуващи такива или просто да бъде полезен в сферата, в която се развива.Дали…?
Имахме възможността и позволението на ентусиазирани млади и не толкова млади хора да експериментираме и поработим в тази посока. Изпробвахме различни методи. От прилагането на изпитани методи до опити за създаването на ефективни такива.
Целият процес доказа стара максима, че получените непоискани указания, упътвания или просто съвети не се ценят много. Имаше и логични въпроси, като:„Не е ли прекалено висока цената?, Защо е необходимо да се губят ресурси като време, хора, материали и др., при условие, че вече има готови инструменти за работа?
Отговорът се оказва много простичък – всеки има нужда от това да се почуства специален, уникален, полезен и иска да открие топлата вода. Всеки знае, че тя съществува, но понякога процеса по откриването и е много по-важен от крайният резултат.
Ние също искаме да открием тази топла вода! Искаме да бъдем полезни! Работим с термини като ефективно и неефективно, а не с правилно и грешно. В един забавен телевизионен сериал за екип от готвачи,главният такъв казва: „Не ме интересува какво и как се случва щом екипа е ефективен и резултатите са отлични”. Те просто са си изработили работещите за тях групови правила, норми и поведение. Осъзнали са ясно тяхната цел, мисия и визия. Разбира се с много труд и на цена, която само те си знаят. Това искаме и ние. Да бъдем полезни във Вашето търсене, да Ви помогнем в опитите за създаването на екипа Ви, който да постигне така желаните резултати. А цената? Цената зависи от Вас. От желанието Ви, от работата Ви и вярата в собствените Ви сили…

Свържете се с нас : http://www.eventteam-bg.com