Комуникация


Бележка от Изпълнителния директор до Мениджъра:

Днес в 11 ч. ще има пълно слънчево затъмнение, при което слънцето изчезва зад луната за две минути. Понеже това не може да се види всеки ден, на служителите ще бъде отпуснато време да наблюдават затъмнението на паркинга. Персоналът трябва да се събере там от десет до единадесет, когато аз ще изнеса кратка реч, за да запозная хората с явлението и да дам малко основна информация. Ще бъдат осигурени безопасни черни очила на минимална цена.
Бележка от Мениджъра до Началника на отдел:

Днес от десет до единадесет целият персонал трябва да се събере на паркинга. Това ще бъде последвано от пълно слънчево затъмнение, което ще се случи за две минути. На скромна цена всички ще бъдат обезопасени с черни очила. Преди това шефът ще изнесе кратка реч, за да ни даде малко информация. Това е нещо, което не може да се види всеки ден.

Бележка от Началника на отдел до Ръководителя на направление:

Шефът ще изнесе днес кратка реч, след която слънцето ще изчезне за две минути под формата на затъмнение. Това е нещо, което не се вижда всеки ден, така че всички ще се съберат на паркинга в десет – единайсет часа. Ще бъде безопасно на разумна цена.

Бележка от Ръководителя на направление до Супервайзора:

Към десет или единайсет отиваме на паркинга, където шефът ще затъмни слънцето за две минути. Това не се случва всеки ден. Ще бъде безопасно, и както винаги, срещу заплащане.

Бележка от Супервайзора до персонала:

Някои ще ходят днес на паркинга да гледат как шефът изчезва. За съжаление, това не се случва всеки ден.

27818_434801415831_6077272_n

LIKE
https://www.facebook.com/EventTeamBg/

К.

Въпросът е в мотивацията и организацията :))


позитивното мислене част от корпоративната култураЕдин успешен мениджър решил да смени рязко начина си на живот.
Купил си ферма в едно затънтено село, купил си и крави от местните фермери и станал животновъд, но тъй като тази материя му била абсолютно непозната го излъгали и му продали некачествени животни, с нисък млеконадой.

Веднага местните започнали да го следят, да злорадстват и да чакат пълният му провал, но за тяхно очудване, от ден на ден, продаденото от него мляко нараствало, съответно и печалбите му и скоро станал един от най-елитните фермери.
Започнали да го ухажват и да се опитат да разберат тайната на успеха му. Той с готовност я споделил:
Въпросът е в мотивацията и в организацията. Всяка сутрин правя оперативки с цялото стадо и им задавам един и същи въпрос: „Какво ще продаваме днес – Месо или мляко?“ . Останалото е инициатива на персонала.

Подходящата подготовка предпазва от побесняване поради позорно представяне


1620501_407905029354561_1017850886_nПодходящата подготовка предпазва от побесняване поради позорно представяне.

…или защо определянето на целите дава посоката на екипа, а с постигането им се получава и индикатор за напредъка му.

Менторската програма е в разгара си и тъй като сме на етап целеполагане и планиране, предлагам малко работещи и полезни идеи, които са насочени по-скоро към ново сформирани екипи.

Защо е полезно да се определят целите на екипа  още в самото сформиране на екипа ( особено в случая на учебните ученически компании):

  • съсредоточават работата върху измерими резултати;
  • провеждат мисията на екипа в конкретни задачи;
  • прилагат конкретни задачи към мисията или устава на екипа;
  • улесняват оценяването на постигнатото и на ефективността;
  • улесняват определянето на приоритетите в случай на конфликт на исканията;
  • определят стандарти и очаквания за работата.
Целите се различават от мисията на екипа в това, че са по-конкретни, често и по измерими, а също така имат и срок. Те могат да се отнасят до определена програма, до планиране на стъпките и до постигането им. Екипът като цяло може да има цели, както и членовете да си имат собствени такива.
Разбира се определянето на целите, не е толкова лесно, но не е невъзможно, ето и няколко стъпки за по-лесно целеполагане:
1. Прегледайте съществуващите задачи и цели, като например целите на екипа, целите на отделите, минимални постижения. Определете и подберете областите, за които екипът иска да постави цели. Ако екипът съществува от известно време, определете кои съществуващи цели екипът иска да изясни, шреработи и подобри.
2. Обсъдете идеите си за цели. Дали са реалистични?Постижими?Дали екипът има ресурсите и възможността да ги осъществи? Какви са разумните показатели или критерии за успех? Например, една възможна цел за екип, разработващ нова услуга свързана с еко разнос на продукти, може да бъде: “ Да се изготви план  за връзките и брошура, за да могат настоящите и  потенциалните ни клиенти да получат информация за услугите и продуктите ни до 01.03. 2014г. „.
4. Определете приоритета на всяка цел в зависимост от критериите за успех и другите съображения, изложени в т. 3.
5. Договорете конкретни дати, когато целите трябва да бъдат реализирани, а постигнатото – оценено.
Най-общо казано целите отговарят на основния въпрос „Къде отиваме?“. Много често групите имат генерална цел – в случая финал на Национално състезание, а от нея произтичат конкретни цели и съответните задачи, последвани от стратегии и етапи за постигането на всяка цел. Като генералните, така и конкретните цели имат своето значение и трябва да се разбират и поддържат от всички членове на екипа.
Когато екипът се сблъска с проблем, първото нещо, което трябва да се провери, са целите. Лошите резултати може да се дължат на безразличие или неяснота по отношение на целите на екипа.
… не забравяйте, че след като екипът е определил целите, трябва бързо да се ориентира към осъществяването им. В повечето случаи е най-добре работата и отговорностите да се разпределят – кой какво ще прави и кога 🙂
1620800_399414673536930_1056240179_n
..