Някои признаци на мениджмънта от 1929 година


maclach21. Разделение на труда – работата трябва да се разделя на малки и най-малки възможни за изпълнение елементи, за да се използват предимствата на специализацията.
2. Съответствие между власт и отговорност – всеки, който изпълнява определена дейност, трябва да има достатъчно правомощия, за да изпълни възложената му отговорност за работата.
3. Дисциплина – служителите трябва да се подчиняват на всички ясноформулирани договорености между тях и организациите; мениджърите трябва справедливо да санкционират всички случаи на нарушена дисциплината.
4. Единоначалие – служителите трябва да получават заповеди и да се отчитат само на един вишестоящ.
5. Единство на задачите – дейности, които са подчинени на една и съща цел, трябва да бъдат групирани и да се изпълняват в рамките на един и същ план.
6. Подчиняване индивидуалния на общия интерес – интересите на организацията са с предимство пред интересите на индивида.
7. Справедливо заплащане – възнаграждението трябва да се базира на изпълнението на възложените със задачата цели.
8. Централизация правомощията трябва да се делегират пропорционално на отговорността.
9. Стъпаловидна верига – необходимо е да се изгради ненарушима верига на управление, през която преминават всички директиви и информация.
10. Заповед – всяка работа трябва да се дефинира по такъв начин, че операторът, който ще я изпълнява, да я разбере напълно и да осъзнава връзките и с останалите дейности.
11. Справедливост – установените правила и споразумения трябва да бъдат справедливо реализирани на практика.
12. Стабилност на персонала – служителите трябва да се насърчават да бъдат лоялни към организацията и да се ангажират дълготрайно с нея.
13. Инициативност – служителите трябва да се насърчават да вземат независими решения в рамките на делегираните им правомощия и дефинирани задачи.
14. Дух на единство ( Esprit de corps) – служителите трябва да се стимулират да идентифицират интересите си с тези на организацията и следователно да се постигне единство на усилията.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s