НЕВЪЗМОЖНОТО “ ПРИЯТЕЛСТВО“


…или за неформалните отношения и дисциплината на работното място.
Този текст има за цел разбирането на начина, по който и служителите, и работодателите преживяват отношенията си в работната среда. Начинът, по който тези разбирания (действията или бездействията, породени от тях), определят тази среда.
Работодателите се оплакват едновременно от липсата на респект от страна на служителите си ( „не изпълняват нарежданията ми“) и от неприятелско ( враждебно) отношение към тях ( „имам чувството, че само чакат да се обърна…“, “ подозират ме, а не знаят какви усилия полагам да им осигурявам работа“…“ подиграват се“…). На пръв поглед-парадоксално…Мнението на другата страна може да се обобщи с фразата “ успешните предприемачи са лоши хора“. Съдържанието на понятието „лош човек“, разбира се варира. От една страна, изискванията за трудова дисциплина се интерпретира като незачитане на личността и частния живот ( на служителя): „не търпи извинения“, „не ме разбира“, „не му дреме за моите проблеми“ и други подобни. Погазват се личните ни права: „използва ме“, „не ме зачита“, „няма ми доверие,изписва материалите до грам“. От друга страна – дистанцията в позициите се интерпретира като недостатък на работодателя: “ надува се“, „какво си мисли, че като има тоя бизнес, е голямата работа“…В тези примери се наблюдава: нетърпимост към социалното разслоение и недооценяване на различните социални роли, които изпълняват служителите и техните работодатели в работния процес.
Мащабите на фирмата в значителна степен предопределя отношенията на работещите в тях. От една страна, малкият брой на работещите, в повечето случаи е предпоставка за постоянен, близък и непосредствен контакт между служители и работодател. Необходими са нарочни усилия, за да не се премине границата на деловото общуване, на конкретните ангажименти, произтичащи от дейността. От друга страна, необходимото ясно и отчетливо регламентиране на работните ангажименти някак си влиза в противоречие с “ приятелската атмосфера“, която създава близкия контакт. Често пъти в качеството на мениджъри на такива ( малки фирми) са техните собственици. Допълнително позициите ( на работник и работодател) „привидно“ се сближават от двояката позиция на собствениците на тези фирми. Те често са и в ролята на служителите „наравно“ с наетите от тях. Те самите са неотменно, всекидневно ангажирани с дейността си ( по скоро с усилията за оцеляването), което често пъти изисква да работят “ наравно“ с другите. Независимо от работата заедно, наетите имат различна мотивация и интереси за усилията си. Често в позицията на работодател и работник са хора със сходен произход, близко по степен образование, не рядко идентични професионални позиции в миналото, съпоставим представи за добър и успешен живот, както и мечти и представи за бъдещето. Трудовата ситуация неминуемо предизвиква „завистта“ на единия. Всяко решение на този конфликт минава през нарочното му обговаряне. Стимулиращо е знанието, че трудовото възнаграждение среща изпълнението на конкретните ангажименти, че „заплатата е именно за този труд“. Опитите тази неравнопоставеност да бъде заобиколена чрез подсилване на приятелският елемент в общуването са почти винаги неуспешни.
…Казват, че конфликта на интереси взривяват приятелството, а работодателят и работникът са възможни само чрез различните (конфликтни) интереси 🙂 От друга страна, приятелството – „човешката съпричастност, общите празници, общите забавления и игри“ , е неразделна част от фирмената култура, от историята ( приказката) на фирмения успех.

…Сякаш значимостта на “ другия“ е в основата на успеха на фирмата, както и на приятелството нали?

Bulbank Team Building 394

One thought on “НЕВЪЗМОЖНОТО “ ПРИЯТЕЛСТВО“

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s